Úvodní stránka » Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Základní údaje o dodavateli

Provozovatel eshopu: Voluntas s.r.o.

IČO: 0028277911

Kontaktní údaje:
Voluntas s.r.o. 
664 84 Lukovany 235,
Brno - venkov

Telefon: +420732798880
E – mail: info@voluntas.at

Bankovní spojení: Fio Banka CZK 2000164020/2010
IBAN: SK8883300000002000164020
BIC: FIOZSKBAXXX

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy podle občanského zákoníku, pokud jsou smluvními stranami na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající.
Dodavatel / prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
Spotřebitel / kupující – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
Závazným potvrzením objednávky prodávajícím vzniká kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím (spotřebitelem). Závazné potvrzení bude následně kupujícímu potvrzeno závazným potvrzením objednávky.

Objednávka a zrušení objednávky

Hledání v ceníku e-shopu může provádět každý bez nutnosti registrace.
Vyznačená skladová dostupnost je pouze orientační a nelze ji vztahovat na skladovou dostupnost v kamenné prodejně. Produkty zobrazené v nabídce označené "skladem", jsou aktuálně skladem - zásoby zboží se však mohou změnit (skladem může být pouze 1 ks a ten objedná jiný zákazník 5 min. před Vámi). Skladové zásoby se nemění automaticky, proto prosíme o shovívavost, pokud zboží nebude dostupné. V těchto případech bude zákazníkovi nabídnut alternativní produkt.

Všechny informace o produktech jsou uváděny podle aktuálně dostupných údajů, ovšem nelze zcela vyloučit jejich nepřesnost a pro takový případ prodávající dostojí svým informačním povinnostem vyplývajících ze zákona dodatečnou nápravou, jakmile se o nich dozví.

Přijetí objednávky a dostupnost objednaných produktů potvrzujeme nejpozději následující pracovní den na vámi zadanou kontaktní elektronickou adresu.

Zasláním objednávky souhlasíte s uvedenými obchodními podmínkami, na které jste upozorněni před vlastním uskutečněním objednávky.

Zrušení objednávky můžete provést prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu info@voluntas.at
do převzetí dodávky přepravní firmou.

Dodací podmínky

Po námi zpracované a potvrzené objednávce expedujeme zásilku na dobírku či uhrazenou na účet předem nejpozději do 3. pracovních dní. Zboží, které má být uhrazeno na účet předem expedujeme až po připsání částky na náš bankovní účet.

V zásilce obdržíte doklad - fakturu o koupi zboží.

Úplný daňový doklad nebo fakturu vám k zásilce vystavíme, uvedete-li řádné údaje potřebné pro vystavení tohoto dokladu.

U zboží, které v době zpracování objednávky nemáme na skladě, zjistíme dostupnost a termín dodání u našich obchodních partnerů. Plnění objednávky vám v co nejkratším termínu sdělíme na vámi zadanou kontaktní elektronickou adresu.

Požadujete-li plnění objednávky najednou, vyznačte tento požadavek ve formuláři objednávky v kolonce Poznámka.

V případě postupného plnění objednávky z důvodu nedostupnosti objednaného zboží jde úhrada přepravy na vrub dodavatele.

Platební podmínky

Ceny jsou platné v době objednávky. U zboží, které je označeno sv „akci“ platí uvedená cena do vyprodání zásob. Cena za námi potvrzenou objednávku se nemění.

Ceny jsou uvedeny v Kč včetně příslušných sazeb DPH.

Expediční poplatky jsou zdarma! Hradí se pouze doběrečné - 40,-Kč
Úhradu za námi potvrzenou objednávku můžete provést jednou z následujících možností:

  • Na dobírku
  • Bezhotovostní platbou bankovním převodem

V případě bezhotovostní úhrady zboží expedujeme zásilku po připsání částky na náš bankovní účet.

Expediční náklady

Expediční poplatky neúčtujeme.

Ostatní náklady (např. balné neúčtujeme).

Náklady na přepravu hradíme v případě uznané reklamace.

Převzetí zboží

Objednané zboží můžete převzít:

  • prostřednictvím naší přepravní služby.


Odpovědnost za kompletnost nepoškozené dodávky nese dodavatel a náklady na dodání chybějícího zboží jdou na vrub dodavatele.

Cena přepravného

Doprava prostřednictvím naší přepravní služby u objednávek do 3 000,- Kč činí 150,- Kč bez DPH.
Při objednávce nad 3.000,- Kč je dopravné zdarma.

Záruční doba, reklamace

Na zboží poskytujeme zákonnou záruční dobu nebo prodlouženou v rámci podmínek stanovených konkrétním výrobcem nebo obchodním partnerem.

Pokud to charakter zboží vyžaduje, je součástí zásilky český návod a záruční list platný v České republice nebo v rámci zemí EU s vyznačenou záruční dobou.
Při převzetí zásilky dodané prostřednictvím našeho smluvního přepravního partnera doporučujeme provést kontrolu vnějšího stavu zásilky. V případě poškození vnějšího obalu zásilky zásilku od přepravce nepřebírejte a kontaktujte našeho odborníka. Reklamace vnějšího poškození zásilky, která bude naší firmě oznámena po vašem převzetí od našeho přepravce, bude posuzována na základě přepravního listu podepsaného kupujícím.
Odpovědnost za kompletnost nepoškozené dodávky nese dodavatel.

Při uplatnění reklamace vám doporučujeme dodat spolu s reklamovaným zbožím i reklamační protokol a nabývací doklady vztahující se k reklamovanému zboží jako je doklad o koupi (účtenka nebo faktura/daňový doklad) a záruční list (pokud byl ke zboží dodán). Při uplatnění reklamace zasláním přijmeme takovou zásilku pouze ve formě cenného balíku, nikoliv dobírkou.

Reklamaci řešíme ihned po obdržení reklamovaného zboží a řešení vámi uplatněné reklamace bude vycházet z vámi zvoleného zákonného požadavku podle charakteru závady a to opravou, výměnou, přiměřenou slevou nebo odstoupením od kupní smlouvy. V případě sporné reklamace rozhodneme do tří pracovních dnů a pokud není dohodnuto písemnou formou jinak, vyřídíme reklamaci do 30 dnů od uplatnění vaší reklamace. Pokud nezvolíte při uplatnění reklamace svůj zákonný požadavek na její vyřízení, a to zejména sdělením svého požadavku do reklamačního protokolu, případně nebude-li mít váš požadavek oporu v zákoně, zvolí prodávající zákonné řešení reklamace podle svého uvážení. V takovém případě budete o způsobu řešení informován.

Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký je způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

Náklady na přepravu v případě uznané reklamace jdou na vrub naší firmy.

Reklamace v záruční době se nevztahuje na vady zboží způsobené:

  • Neodborným používáním v rozporu s návodem k použití
  • Mechanickým poškozením a opotřebením

 

Práva plynoucí z odpovědnosti za vadu – rozpor s kupní smlouvou

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že je prodávána věc při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména že je bez vad.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Práva plynoucí z odpovědnosti za vadu – záruční vady

Při výskytu odstranitelné vady má kupující nárok na její odstranění bez zbytečného odkladu. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit.
Při výskytu neodstranitelné vady, která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez závady, má kupující právo na výměnu věci nebo může od smlouvy odstoupit. Táž práva příslušejí kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat (v praxi se třetí stejná vada či jakákoli čtvrtá vada považuje za důvod k uplatnění práv z odpovědnosti za vady jako v případě neodstranitelné vady).

Pokud se jedná o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li kupující výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

Vrácení zboží

Odstoupit od kupní smlouvy (bez uvedení důvodu a bez sankce) lze do 14 dnů od převzetí předmětu objednávky v rámci kupní smlouvy uzavřené na dálku (pomocí internetu). Odstoupení od smlouvy musí být doručeno do 14 dnů od převzetí zboží nestačí pouze zaslat zboží bez formálního odstoupení od smlouvy. Upozorňujeme, že takto nelze řešit případnou reklamaci vadného zboží – viz kapitola o reklamaci a odpovědnosti za vady.

Zboží můžete vrátit osobně v kamenné prodejně nebo zasláním zboží formou cenného balíku, nikoliv dobírkou.
Vrácení kupní ceny za zboží provádíme bankovním převodem na vámi uvedený účet, případně po domluvě lze provést vrácení peněz jiným vhodným způsobem. Peníze vrátíme do 30 dnů od doručení odstoupení od smlouvy.

Náklady na přepravu v případě odstoupení od kupní smlouvy nevracíme.
V případě vrácení počítačového programu právo na odstoupení od kupní smlouvy zaniká, je-li porušen originální obal tohoto programu.

Je-li součástí dodávky zboží počítačový program (jako příslušenství věci) a dojde-li k porušení originálního obalu tohoto programu, vrácená částka bude v tomto případě nižší o částku nutnou k pořízení originálního počítačového programu. V takovém případě zůstává software s porušeným originálním obalem majetkem kupujícího.

Zboží lze vrátit v případě, pokud není dodáno a upraveno podle přání zákazníka, nejeví známky poškození a jsou-li dodány veškeré nabývací doklady vztahující se k vrácenému zboží jako je doklad o koupi (účtenka nebo faktura/daňový doklad), záruční list (pokud byl ke zboží dodán), český návod (pokud to charakter zboží vyžaduje), příslušenství (pokud je součástí zboží) včetně originálního obalu.

V případě poškozeného nebo nekompletního vráceného zboží bude kupní cena snížena o náklady spojené s opravou poškozeného zboží nebo o doplnění příslušenství.

Ochrana osobních údajů

Použití a zpracování vámi poskytnutých osobních údajů se řídí zákonem č. 101/200 Sb. o ochraně osobních údajů. Poskytnutá data slouží pouze k řádnému zpracování a vyřízení vaší objednávky a nebudou poskytována jinému subjektu než zpracovateli.

Tyto VOP jsou platné a účinné od 1.1.2012.